lontongbalapsurabaya.com
lontong balap surabaya
BE BRITISH | Jazykové kurzy v Hlučíně
 

FUN FACTS ABOUT ENGLISH / ZAJÍMAVOSTI O ANGLIČTINĚ

10 fun facts about the English language

Language is not only about grammar, vocabulary and other theoretical aspects. It can be entertaining. English in particular is fascinating for its insane popularity, number or speakers or history and quirks. We compiled a list of 10 fun and interesting facts about the English language for you. Hopefully it will make you fall in love with this amazing language even more!

 1. “Go!” is the shortest grammatically correct sentence in English.
 2. The two most common words in English are I and you.
 3. The English language is said to be one of the happiest languages in the world – oh, and the word ‘happy’ is used 3 times more often than the word ‘sad’!
 4. 1/4 of the world’s population speaks at least some English.
 5. The most common adjective used in English is ‘good’.
 6. Month, orange, silver, and purple do not rhyme with any other word.
 7. A pangram sentence is one that contains every letter in the language - The quick brown fox jumps over the lazy dog.
 8. English is the official language of 67 countries.
 9. Shakespeare invented many words, such as birthplace, blushing, undress, torture and many more
 10. The word ‘Goodbye’ originally comes from an Old English phrase meaning ‘god be with you’.

10 zajímavostí o anglickém jazyce

Jazyk není jen o pravopisu, slovíčkách a dalších teoretických aspektech. Může být i zábavný. Zejména angličtina je fascinující pro svou šílenou popularitu, počet mluvčích, ale i pro svou historii a jazykové zvláštnosti. Sepsali jsme pro vás deset zajímavých faktů o anglickém jazyce. Doufáme, že se díky němu do anglčitny ještě více zamilujete!

 1. “Go!” je nejkratší gramaticky správně složená věta v angličtině.
 2. Dvě nejčastější slova v angličtině jsou 'I' a 'you'.
 3. Říká se, že angličtina je jeden z nejšťastnějších jazyků na světě - ha, a slovo ‘happy’ se používá třikrát častěji než slovo ’sad’.
 4. 1/4 světové populace mluví alespoň trochu anglicky.
 5. Nejpoužívanější přídavné jméno je ‘good'.
 6. Month, orange, silver a purple se nerýmují s žádným dalším slovem.
 7. A pangram sentence je taková věta, která obsahuje všechna písmenka abecedy - The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
 8. Angličtina je oficiálním jazykem v 67 zemích.
 9. Shakespeare vymyslel mnoho slov, jako například birthplace, blushing, undress, torture a mnoho dalších.
 10. Slovo ‘goodbye’ původně pochází z fráze ‘god be with you’ ze staré angličtiny.

 

 

 

 

 

 

Post Comments.

No comments yet, Be the first to comment.

Click here to login to post comment.
KONTAKT
Bochenkova 256/6, Hlučín (budova Autoškoly Pater)
+420 739 156 890
kancelář: pondělí a středa 9:00-12:00, 15:00-17:00
výuka : pondělí - pátek 7:00-20:00
PŘIHLASTE SE PRO ODBĚR NOVINEK A ČLÁNKŮ